Materiały ścierne

REDO strefa dla profesionalistów...

Materiały ścierne są cennymi narzędziami, które w procesie produkcji odgrywają znaczącą rolę. Ich dobór oddziałuje bezpośrednio na koszty produkcji, czas wytworzenia wyrobu oraz jakość powierzchni. Te trzy kryteria mają bezpośredni wpływ na zdolność konkurencyjną przedsiębiorstwa. Użytkownik poprzez przemyślany i ukierunkowany dobór narzędzi ma okazję wykazania ich konkurencyjności, które zaowocują oszczędnościami i polepszeniem jakości wyrobów.

W zastosowaniu przemysłowym znajdują się środki ścierne na podłożu z syntetycznie wyprodukowanego ziarna ściernego, które różni się pod względem twardości i ciągliwości. Twardość łączy się tutaj z kruchliwością i łamliwością, to znaczy, że tworzą się ostre, ale i kruche ostrza. Ciągliwość właściwa natomiast opisuje charakterystykę zużywania się w stosunku do obciążeń na udary i uderzenia. Im bardziej ciągliwe ziarno ścierne, tym większa żywotność przy obciążeniach mechanicznych i tym większa wytrzymałość, które nie są zależne od zatykania się pyłem szlifierskim, lecz od utrzymywania się krawędzi ostrzy ziarna.

Ziarno ścierne by mogło skutecznie szlifować powinno być trwale zakotwione w podłożu. Do tego celu stosuje się z reguły dwie powłoki środków wiążących. Pierwsza warstwa - środek wiążący podstawowy - służy do mocowania ziarna ściernego na podłożu. Po wyschnięciu tego podstawowego środka wiążącego ziarno ścierne musi być zabezpieczone przed przedwczesnym wykruszeniem, do czego niezbędna jest druga warstwa kleju - warstwa kryjąca.