Jak w prosty sposób dobrać ochronniki słuchu do panujących warunków

Wpis z dnia: 11.07.2017 /Autor: Daniel Silski

Dobór ochronników słuchu, ze względu na tłumienie dźwięku nie jest aż tak trudny do obliczenia stosując metodę szacunkową opartą o dwie wartości jesteśmy w stanie przynajmniej szacunkowo określić zakres sprzętu jaki poszukujemy.

Pamiętając o tym iż hałas może być szkodliwy dla zdrowia człowieka  jego zbyt duże natężenie może prowadzić do uszkodzenia narządu słuchu. Ustawodawca nakłada na każdego pracodawcę obowiązek stosowania ochronników słuchu swoich pracowników tam gdzie  mogą być oni narażeni na dźwięki przekraczające 85 dB. Jak już nadmieniono wszelkiego rodzaju ochronniki słuchu powinny być dobierane dodatkowo  względem panującego w otoczeniu pracy środowiska, tak aby zapewniać skuteczną ochronę.

Jak w prosty sposób dobrać odpowiedni ochronnik słuchu i określić wymagany stopień ochrony?

Podstawowym założeniem prawidłowego doboru ochronników słuchu jest zagwarantowanie pod nim wartość poziomu dźwięku niższej niż wartość dopuszczalna dla danych warunków hałasu. Należy dążyć do tego, aby poziom dźwięku pod ochronnikiem nie przekraczał 85 dB.

Stosowane metody doboru ochronników słuchu różnią się stopniem dokładności szacowania poziomu dźwięku pod ochronnikiem. Są oparte na różnych danych pomiarowych wielkości hałasu na stanowisku pracy oraz różnych parametrach akustycznych ochronników słuchu. Do podstawowych metod doboru ochronników słuchu możemy wymienić cztery podstawie rodzaje obliczeń mowa tu oczywiście o:

  • kontrola HML (zgrubna),
  • metoda SNR (szacunkowa),
  • metoda HML (przybliżona),
  • metoda pasm oktawowych (dokładna)

Stawiając na prostotę obliczeń skupimy się jedynie na obliczeniu szacunkowym opierającym się o współczynnik SNR (Parametr ten odnajdą Państwo we wszystkich produktach ochraniających słuch dostępnych na naszej stronie wwwredosystem.com.pl). W rzeczywistości jest to różnica hałasu występującego w otoczeniu pracy i dźwięków jakie odbiera osoba stosująca ochronę słuchu. Obliczanie poziomu dźwięku metodą SNR należy sprowadzać tym samym do prostego wzoru dotyczącego wskaźnika oraz poziomu dźwięku oraz parametru SNR ochronnika słuchu.

W praktyce obliczamy to wg. Przedstawionego poniżej wzoru:

P = A −Polecamy także do przeczytania ...

Nowe pasy ścierne 3M™ Cubitron™ II podniosły poprzeczkę szlifowania i wydajności dzięki przełomowej technologii, która na nowo wyznacza standardy dla prędkości szlifowania, wytrzymałości pasa i jakości wykoń ...

Trizact to materiał o żywotności nawet do pięciu razy większej niż tradycyjne materiały nasypowe. Praca na materiale tego typu zapewnia niezwykle wysoką dokładność odróbki.

3M ulepsza swoje dyski. Nowa generacja dysków do cięcia stali o grubości 1 mm jest już dostępna. Ulepszone tarcze do cięcia prócz zmiany wizualnej niosą za sobą także poprawione właściwości wydajnościowe oraz wytrzymałościow ...